Alessi

Фабриката на мечтите

Превръщането на обикновеното в необикновено. Създаване на ежедневни предмети, които са интересни и желани, където естетиката, функционалността и качеството намират своя баланс в културно и емоционално измерение, което очарова и изненадва. Ангажиментът на Alessi е да превърне търсенето на най-напредналите културни, естетически, изпълнителни и функционални качества в индустриално масово производство. Наричана е „Фабрика на мечтите“ и целта й е да отговори със своите продукти на нуждата от щастие, от изкуство и поезия, потребност, споделяна от цялото човечество.

PSJS-XXL_large_juicer_Juicy_Salif_Philippe_Starck_Alessi_3.jpg